עמוד הבית > מיסוי ירוק

מיסוי ירוק

מיסוי ירוק הוא שם כולל למיסים המוטלים כדי לעודד את הציבור לפועל בצורה המועילה לסביבה, או להקטין את הנזק שנגרם לאיכות הסביבה בשל פעולות מסויימות.

מטרתו של מיסוי ירוק הוא לייקר התנהגויות מסויימות, מתוך תקווה כי ייקור שכזה יגרום להפחתת היקפן ובכך יקטין את הנזק לסביבה. בנוסף, מיסוי ירוק מייצר מקור הכנסה למדינה, שמאפשר לה לממן את הטיפול בנזקי ההתנהגות אותה ממסים.

ניתן למצוא דוגמאות למיסוי ירוק במגוון תחומים – מיסים המוטלים על מפעלים מזהמים, בהתאם לרמת הפליטה של חומרים מסויימים לאוויר או לביוב. מיסוי ירוק נוסף ומשמעותי מוטל על דלק – "מס בלו" בשיעור של 2.92 ₪ מתווסף לכל ליטר דלק. מטרתו של מס הבלו היא לעודד את הציבור להפחית את רכישת הדלק.


בשנת 2008 החלה רפורמה של מיסוי ירוק על רכבים, שנועדה לעודד את הציבור לרכוש רכבים בעלי צריכת דלק נמוכה, וכאלו המזהמים פחות את הסביבה. לפי הרפורמה, כל רכב משוייך לקבוצת זיהום, בין 1 (הכי פחות מזהם) ל-15 (רכב מזהם מאד).

מי שירכוש רכב מזהם ישלם "קנס" על כך, ומי שירכוש רכב בקבוצת זיהום נמוכה יקבל הטבת מס, שיכולה להגיע לכדי הפחתה של מס הקנייה מ-78% ל-10% בלבד.
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת

אנא בדוק את האיות, או נסה להגדיר חיפוש אחר.